Bine ati venit!

Suport implementare

Vă recomandăm să instalaţi prima dată extensia pe un server de test (dev) şi nu direct în magazinul de producţie.
Faceţi acest lucru pentru a evita pierderi de date din baza de date, eventuale incompatibilităţi cu alte extensii, alte cauze imprevizibile datorate unei instalări necorespunzătoare a extensiei, etc.
Este mai usor să acordaţi timp instalării şi testării extensiei pe o versiune alternativă a magazinului dvs. de producţie decât să fiţi nevoit(ă) să recuperaţi datele,
să le pierdeţi sau să aveţi întreruperi ale funcţionării magazinului.
Nu oferim suport pentru instalări defectuase ale extensiei.

 

1. Instalare

I. Faceţi backup la baza de date şi la codul sursă.
II. Dezactivaţi modul de compilare din Admin > Sistem > Unelte > Compilare (Admin > System > Tools > Compilation) daca îl aveţi activat.
III. Activaţi cache-ul sitului din Admin > System > Cache Management
IV. Copiaţi conţinutul directorului step_1 în structura sitului şi apoi procedaţi la fel pentru directorul step_2 dir.
V. Folostiti "Flush Cache Storage" in Admin > System > Cache Management pentru a reinitializa complet cache-ul.
VI. In Admin > System > Configuration schimbati pe "Main Website" din dropdown stânga sus.
În meniul din stânga va apare "Legal Entity & Natural Person" (EN) / "Persoana fizica & juridica" (RO) la categoria "Customer".
Click pe aceasta intrare. Dacă va apare eroare "404 not found", Logout si apoi Login.

VII. Puteţi să activaţi modelul de adresă RO pentru unul sau mai multe website si pentru unul sau mai multe magazine (store/store views).
a) În Admin > System > Configuration (domeniu de configurare "Main Website" sau alt website).
Domeniul de configurare poate fi selectat din stânga sus 'Current Configuration Scope' (EN).
Setaţi în "Setari (Settings) > Activat (Enabled)" = "Da"("Yes"). Va permite activarea extensiei pe website curent.

b) Apoi schimbaţi pe domeniul de configurare "Default Store View" (sau alt magazin (store/store view)) daca doriţi să activaţi modelul de adresă pe respectivul magazin.
Aici setaţi "Activează modelul de adresă RO pe frontend" = "Da" (Enable RO Address on Frontend (EN) = "Yes").
Nu are sens să activaţi extensia pe un store view în engleză pentru clienţi străini.

VIII. Copiaţi fişierele template şi layout ale extensiei în directoarele temei curente a mgazinului pentru care s-a activat modelul RO de adresă.
Fişierele template si layout ale extensie sunt în:
app/design/frontend/default/default/layout/checkoutrom.xml
app/design/frontend/default/default/layout/customerrom.xml
app/design/frontend/default/default/template/checkoutrom/
app/design/frontend/default/default/template/customerrom/

Aceste fişiere şi directoare trebuie să fie copiate in
app/design/frontend/{~pachet/package~}/{~tema mea~}/default/layout/
şi
app/design/frontend/{~pachet/package~}/{~tema mea~}/default/templates/.

Daca nu aveţi cunoştinţe tehnice despre pachete/packages şi teme de design din Magento, vă rugam sa citiţi mai întai despre ele pe: http://www.magentocommerce.com/design_guide

IX. Folostiti "Flush Cache Storage" in Admin > System > Cache Management pentru a reinitializa complet cache-ul.

Daca aţi parcus paşii de mai de sus, extensia va funcţiona corect în magazinul dvs.
Puteţi să faceţi un test pentru a vă asigura de acest lucru. Creaţi un cont nou şi adaugaţi o adresă nouă din Contul Meu > Adrese.
Configurarea implicită va face ca adresa RO să fie disponibilă numai cand se selectează ţara Romania.

2. Upgrade la versiunile 0.7.7+, 0.8.1+ şi 0.8.6+
I. vezi 1.VI
II. vezi 1.VII
Nu uitaţi să suprascrieţi şi fişierele layout şi template din tema curentă a magazinului.

III. Clear cache in admin.
IV. Interfaţă Administrator > Sistem > Configurare > Persoană fizică & juridică (domeniu de configurare website - selecţie stânga sus).
Expandaţi "Configurare câmpuri" / "Address Fields Configuration" (EN).
Salvaţi din nou configurările câmpurilor.
S-au adăugat checkbox-uri pentru validări pe fiecare secţiune. Marcaţi şi aceste checkboxuri în funcţie de configurările câmpurilor dvs. (CNP si CIF).

V. Admin > System > Configuration > CUSTOMER > Customer Configuration > Create New Account Options > "Show VAT Number on Frontend" = 'Yes'
pentru a activa câmpul vat_id în locul atributului pfpj_cui, care nu mai este utilizat.

VI. Clear cache in admin.
VII. Testaţi paginile: Contul Meu > Editează adrese şi de finalizare comandă.
3. Configurare
În domeniu de configurare website Interfaţă Administrator > Sistem > Configurare > Persoană fizică & juridică:

*) Setări > "Activează numai pentru ţările":
Implicit este setată ţara Romania pentru a activa modelul de adresă RO numai cand este selectată ţara/ţările respectivă(-e).
Dacă nu se setează nici o ţară atunci modelul de adresă RO va fi activ pentru toate ţările (setate în General > Opţiuni ţări > Permite ţările | General > Countries Options > Allow Countries (EN)).

*) Setări > "Livrare - permite editarea ambiguă a adreselor":
Implicit setată pe "Nu".
Opţiune activă pe paginile de finalizare comandă cu adrese de livrare multiple.
"Nu" - nu va permite editarea adreselor care sunt si pentru facturare pentru a evita incompatibilităţi cu cea de livrare.
"Da" - va permite editarea adreselor de livrare chiar daca sunt si pentru facturare în ciuda incompatibilităţilor.
"Forţează" - Nu va dezactiva editarea adresei de livrare. Clienţii vor edita adresa ca şi cum ar fi pentru ambele: livrare şi facturare.

*) Setări > "Facturare - permite editarea ambiguă a adreselor":
La fel ca şi "Livrare - permite editarea ambiguă a adreselor".
Implicit setată pe "Da" pentru că adresa de facturare are în plus câmpurile CIF, IBAN, CNP, ... (adresele de facturare pot fi folosite ca fiind şi pentru livrare).
Dacă nu afisaţi câmpuri diferite în adresele de livrare faţa de cele de facturare atunci aceasta opţiune ar trebuie să fie setată pe "Da".
Abstract: Dacă aţi afişa câmpuri deferite la facturare şi livrare atunci ambele configurări ar trebuie să fie setate pe "Nu" pentru că nu ar fi compatibile între ele.


*) Setări > "Foloseşte adresa de livrare implicită":
"Da" - Atunci foloseşte adresa de livrare implicită Magento pe paginile de finalizare comandă.
Dacă se setează "Da", atunci butoanele radio si restul câmpurilor CNP, Banca, IBAN, Nr. reg. com., CNP, Serie/Nr. buletin nu vor fi afişate în adresa de livrare pe paginile respective.
Este o opţiune de imbunataţire d.p.d.v UI.

*) Setări > "Câmpul VAT ID este vizibil în adresa de livrare implicită":
Opţiunea este valabila numai daca "Foloseşte adresa de livrare implicită" este "Da".
"Nu" - Câmpul VAT ID nu va fi afişat pe paginile de finalizare comandă - secţiunea adresă(-e) de livrare.

*) Configurare câmpuri adresa:
Câmpurile care pot fi adaugate la entitaţile "Persoană fizică" şi "Persoană juridică" sunt: Companie, CIF, Reg. Com., Banca, IBAN, CNP, Serie/Nr. Buletin, "Foloseşte la facurare" şi "Foloseşte pentru adresa de livrare".

În tabela de configurări câmpuri puteţi seta daca un anumit câmp este obligatoriu per secţiune.
Majoritatea câmpurilor pot fi deazctivate în toate secţiunile.
Pentru CIF/VAT ID şi CNP există posibilitatea de a seta dacă sunt sau nu validate după algoritmi specifici acestora.
"Tip persoană" este obligatoriu în toate secţiunile.
Un câmp vizibil nu poate fi obligatoriu.
Câmpurile dezactivate nu vor fi vizibile şi nici obligatorii. Câmpurile dezactivate vor fi ignorate pe frontend şi setate întoadeauna cu valori nule înainte de salvarea în baza de date.
Daca setaţi câmpul "Foloseşte la facturare" să fie vizibil, atunci pe paginile de pe frontend va apare un câmp de tip checkbox folosit la marcarea adresei ca fiind pentru facturare.
La fel si pentru câmpul "Foloseşte la livrare".
Pentru ambele, dacă sunt setate în toate secţiunile ca fiind vizibile sau ascunse, atunci checkbox-urile nu vor fi afişate pe frontend (îmbunătăţire UI).
În general aceste câmpuri trebuie să fie vizibile dacă pe secţiunea respectivă au câmpuri în plus faţa de celelalte secţiuni.
Implicit câmpul "Foloseşte la facturare" este vizibil pe secţiunea "Adresa facturare" pentru ambele tipuri de persoane (fizică/juridică) din moment ce aceste 2 secţiuni au câmpuri suplimentare: CIF, IBAN, CNP, ...

4. Customizare câmpuri în layout
*) Ordinea cămpurilor pe frontend:
Daca doriţi să schimbaţi ordinea câmpurilor în Contul meu > Modifică adresă sau Finalizare comandă > Informaţii adresă livrare şi Informaţii adresă facturare, vă rugăm să modificaţi aceste fişiere:
app/design/frontend/{~pachet/package~}/{~tema mea~}/template/customerrom/edit.phtml
app/design/frontend/{~pachet/package~}/{~tema mea~}/template/customerrom/edit_shipping_default.phtml
app/design/frontend/{~pachet/package~}/{~tema mea~}/template/checkoutrom/onepage/billing.phtml
app/design/frontend/{~pachet/package~}/{~tema mea~}/template/checkoutrom/onepage/shipping.phtml
app/design/frontend/{~pachet/package~}/{~tema mea~}/template/checkoutrom/onepage/shipping_default.phtml
Codul modificat trebuie sa fie curat, altfel pot apare erori la rularea script-ului JavaScript care manipulează câmpurile RO.

*) Şabloane adrese / Addresses Templates:
Pentru a schimba şabloanele de adresă vă rugăm să modificaţi configurările implicite Magento:
Admin > System > Configuration > CUSTOMERS > Customer Configuration > Address Templates: Text, Text One Line, HTML, PDF, JavaScript Template.
Şabloanele de adresă sunt folosite pentru a afişa sumarele de adresa care apar în: Sumar adrese, PDF-urile de facturare şi livrare generate in admin, Finalizare comandă - bloc "progres" din coloana dreapta,
selecţia de adrese de pe paginile de finalizare comanda şi alte pagini si blocuri.
Arhiva extensiei are un fişier address_templates.xml din care veţi da copy paste în configurările Admin > System > Configuration > CUSTOMERS > Customer Configuration > Address Templates.
Sau puteţi să faceţi copy paste din fişierul app/code/local/PfpjRom/CustomerRom/etc/config.xml la textul dintre tag-urile:
   <text> ... </text>
   <oneline> ... </oneline>
   <html> ... </html>
   <pdf> ... </pdf>
   <js_template> ... <js_template>

Vă rugăm să nu modificaţi şalboanele de adresă din fişierul app/code/local/PfjRom/CustomerRom/etc/config.xml.
Notă: configurările pentru HTML, PDF şi JavaScript Template nu trebuie adăugate în admin cu caracterele HTML speciale: "&lt;" şi "&gt;". Dacă este cazul înlocuiţi "&lt;" cu "<" şi "&gt;" cu ">".

5. Configurare VAT ID (VAT Number) pentru Magento 1.7+ (PfpjRom versiunile 0.7.7+, 0.8.1+ şi 0.8.6+)
*) Ordinea cămpurilor pe frontend:
Setaţi în Admin > System > Configuration > CUSTOMER > Customer Configuration > Create New Account Options > "Show VAT Number on Frontend" = 'Yes'.
Dacă aveţi un singur magazin atunci puteţi să configuraţi această opţiune pe domeniul de configurare "Default Config" din admin.
Dacă sunteţi intr-o instanţa de Magento cu mai multe magazine atunci setaţi în domeniul de configurare website în funcţie de nevoile specifice ale magazinului dvs.

Cămpul Număr VAT (VAT ID/ VAT Number) pentru adrese clienţi a fost adăugat începănd cu versiunea de Magento 1.7.0.0.
În versiunile extensiei 0.7.7+, 0.8.1+ şi 0.8.6+ sa scos atributul pfpj_cui şi se foloseşte în loc câmpul vat_id. Are aceeaşi întrebuinţare în cazul modelului de adresă RO.
Câmpul vat_id poate avea implicit în Magento validare UE VIES pentru o calculare mai bună a taxelor intra-UE sau domestice (TVA) pentru ţara unde se desfaşoară activitatea - Romania.
Dacă vindeţi înafara ţării, vă rugăm sa vă documentaţi despre această utilitate din Magento în capitolele despre VAT
din ultimele versiuni ale cărţii Magento User Guide pentru a vă configura corect magazinul:
http://www.magentocommerce.com/resources/magento-user-guide

Această extensie nu schimbă implementarea implicită din Magento a câmpului vat_id. Îl poate doar ascunde sau afişa pentru persoană fizică sau persoană juridică.

Mai există alt camp "TAX/VAT Number" implicit in Magento. Este legat de entitatea Customer. Codul atributului este 'taxvat'.
Acest atribut nu are legatură cu aceasta extensie în nici un fel. Magento User Guide recomandă utilizarea acestui câmp doar pentru ţări care nu sunt din zona UE.

 

Dacă aveţi nelămuriri vă rugăm să ne contactaţi la info@innovo.ro.